Current Administrators

Current AdministratorsSECRETARY OF CPC Gong Fuqing
PRESIDENT Han Zenglin
DEPUTY SECRETARY OF CPC Li Peishan
VICE PRESIDENT Liu Xiangjun
Li Xueming
Zhu Chengli
Yue ChongXing
SECRETARY OF THE COMMISSION FOR DISCIPLINE INSPECTION Su Jian
CHIEF ACCOUNTANT Song Shulong