Current Administrators

Current AdministratorsSECRETARY OF CPC Li Xueming
PRESIDENT Yuan Xiaojie
DEPUTY SECRETARY OF CPC Li Peishan
VICE PRESIDENT Liu Xiangjun
Zhu Chengli
Yue ChongXing
SECRETARY OF THE COMMISSION FOR DISCIPLINE INSPECTION Xiao Jiguang